TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI HẠ LONG 401D

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới Hạ Long 1401D - Quảng Ninh

Địa chỉ: Phường Hà Phong - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại: 0203-3834081 Fax: 0203.3636115
Email: dangkiemqn@gmail.com hoặc dangkiemquangninh@gmail.com
Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Kiên Cường - 0913.063.360
TGĐ Công ty: Hà Anh Dũng - 0912.036.220
PTGĐ Công ty: Nguyễn Văn Đức - 0984.41.4636
Giám đốc chi nhánh: Phạm Văn Hoan - 0913.268.568
Giám đốc chi nhánh: Đào Duy Long - 0915.078.950
Giám đốc chi nhánh: Đỗ Duy Linh - 0975.888.234

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI UÔNG BÍ – 1402D

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới Uông Bí 1402D - Quảng Ninh

Địa chỉ: Phường Thanh Sơn - TP. Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3851141 Fax: 0203.3851141
Email: dangkiemqn@gmail.com hoặc dangkiemquangninh@gmail.com
Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Kiên Cường - 0913.063.360
TGĐ Công ty: Hà Anh Dũng - 0912.036.220
PTGĐ Công ty: Nguyễn Văn Đức - 0984.414.636
Giám đốc chi nhánh: Phạm Văn Hoan - 0913.268.568
Giám đốc chi nhánh: Đào Duy Long - 0915.078.950
Giám đốc chi nhánh: Đỗ Duy Linh - 0975.888.234

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI MÓNG CÁI – 1403D

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới Móng Cái 1403D - Quảng Ninh

Địa chỉ: Km 9, xã Hải Đông – TP Móng Cái - Quảng Ninh
Điện thoại: 0203-3876889 - Fax: 0203-3876889
Email: dangkiemqn@gmail.com hoặc dangkiemquangninh@gmail.com
Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Kiên Cường - 0913.063.360
TGĐ Công ty: Hà Anh Dũng - 0912.036.220
PTGĐ Công ty: Nguyễn Văn Đức - 0984.414.636
Giám đốc chi nhánh: Phạm Văn Hoan - 0913.268.568
Giám đốc chi nhánh: Đào Duy Long - 0915.078.950
Giám đốc chi nhánh: Đỗ Duy Linh - 0975.888.234

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI CẨM PHẢ – 1404D

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới Cẩm Phả 1404D - Quảng Ninh

Địa chỉ: Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Số điện thoại: 0203.3868806 - Fax: 0203.3868806
Email: dangkiemqn@gmail.com hoặc dangkiemquangninh@gmail.com
Giám đốc chi nhánh - Vũ Quốc Huy