CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới Hạ Long – 1401D
Địa chỉ: Phường Hà Phong – Thành phố Hạ Long – Quảng Ninh
Điện thoại: 0203-3834081 Fax: 0203.3636115
Email: dangkiemqn@gmail.com hoặc dangkiemquangninh@gmail.com

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới Uông Bí – 1402D
Địa chỉ: Phường Thanh Sơn – TP. Uông Bí – Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3851141 Fax: 0203.3851141

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới Móng Cái – 1403D
Địa chỉ: Km 9, xã Hải Đông – TP Móng Cái – Quảng Ninh
Điện thoại: 0203-3876889 – Fax: 0203-3876889

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới Cẩm Phả – 1404D
Địa chỉ: Phường Mông Dương, TP Cảm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Số điện thoại: 0203.3868806 – Fax: 0203.3868806

Dịch vụ khách hàng:  0203.3834.081

Giờ làm việc:
Thứ 2 – Thứ 6: 07:30 – 11:30 & 13:00 – 17:00
Thứ 7: 07:30 – 11:30

Dịch vụ khách hàng:
8×6

Thông tin trung tâm:

Gửi yêu cầu?